Disclaimer

Anders Werken Summit B.V. en op geen enkele wijze aan LinkedIn of een ander social media platform verbonden. Waar op de website of in onze content de merken of berichten van LinkedIn of andere social media kanalen worden gebruikt, is dat alleen bedoeld om kennis over te dragen en door te verwijzen.

Gebruik van deze website is onder voorwaarde van de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze website te bezoeken, jezelf te abonneren en de geboden informatie te gebruiken stem je in met deze voorwaarden.

De gegevens op deze website zijn voor algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij de invulling en informatie op deze website, maar staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of on onderbroken functioneren van de website. Aan de content op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze website.

Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Wij behouden alle rechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal. Als bezoeker van deze website is het niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Branding Experience B.V., h.o.d.n. Remote Working Summit. © 2022 /2023