Angelique Slob

HR-strateeg en futurist

Angelique Slob is HR-strateeg en futurist en gespecialiseerd in ‘de toekomst van werken’. Zij begeleidt zij organisaties met het vinden van nieuwe, duurzame oplossingen voor de nieuwe uitdagingen van deze tijd.

Angelique is voormalig HR-manager bijmultinationals waarbij zij betrokken raakte bij Het Nieuwe Werken. Na hetbehalen van haar master in organisatiesociologie is zij zich steeds verder gaanspecialiseren in innovatieve en duurzame HR strategieën.

Met bijna 10 jaar ervaring wordt ze inmiddels internationaal erkend als een vande pioniers op dit gebied.

Angelique werkt zelf al jaren remote en pendelt tussen Nederland en Brazilië.Zij helpt vooruitstrevende leiders vanuit de hele wereld, die in de voorhoedevan de toekomst van werk willen zijn, de complexiteit van een nieuwe wereld vanwerk te navigeren en duurzame HR oplossingen te implementeren.

Angelique's werk is toekomstgericht,strategisch, holistisch, vooruitstrevend, inspirerend en uitdagend.

Altijd gebaseerd op solide academisch onderzoek, best practices en haar sterkeovertuiging dat het, om de toekomst van werk vorm te geven, zowel management,werknemers en andere stakeholders gezamenlijk in hun rol als Future of Workmoeten stappen.

Haar centrale boodschap is dat wij, omde uitdagingen van nu en van toekomstige generaties het hoofd te kunnen bieden,anders naar werk en de plek die werk in ons leven heeft, zullen moeten gaankijken.